Kullanım Koşulları

OYUN ATÖLYESİ'NE hoş geldiniz!

Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, oyun atölyesi İnternet Sitesi’nin ("site") kullanılmasına ilişkin bu koşullara ve site ile ilgili bütün mevcut yasal düzenlemelere uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

oyun atölyesi Görsel Sanatlar Ticaret Ltd. Şti. ve www.oyunatolyesi.com (birlikte “oyun atölyesi”), sitede ilan edilmekle yürürlüğe girmek üzere dilediği zaman koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakmanızı öneririz.

Kullanım Koşullarına aykırı davrandığınız takdirde ilgili mevzuat kapsamında; oyun atölyesi, siteyi kullanmanıza son verebilir, ileride siteyi kullanmanızı engelleyebilir, bilet siparişinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize hukuki yollara başvurabilir.

Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, siteden etkinlikleri takip etme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet satın alma ve sadece kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

oyun atölyesi sizi yazılı olarak yetkilendirmedikçe; site’deki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, sadece kendi kullanımınız için bilet satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Site’nin içeriği ve yazılımı, oyun atölyesi'ne ve/veya onun tedarikçilerine ait olup Türkiye ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına yasal telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.

oyun atölyesi’nin, bileti sattıktan sonra değiştirme veya bedelini iade etme ya da çalınan, kaybolan, hasar gören veya imha olan biletleri değiştirme veya bedelini iade etme zorunluluğu bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen oyun atölyesi’ne aittir. Biletlerinizi aldıktan sonra lütfen emin bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısının bazen biletlere zarar verebileceğini lütfen unutmayınız.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli nedenlerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir.  Etkinlik iptal edildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda bilgi almak için lütfen bizimle temas kurunuz. Etkinliğin yeri veya tarihi değiştirildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda belirli sınırlamalar getirebilmektedir. Bu konuya ilişkin tam ve detaylı bilgi için lütfen bizimle temas kurunuz.

 

Erişim ve Müdahale:

oyun atölyesi web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden oyun atölyesi'nin açık ve yazılı iznini almadan, web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Site’nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve her türlü hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. oyun atölyesi’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi kullanmanızdan dolayı 3. şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri tazmin edeceğinizi ve onların bu zararlarını gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

oyun atölyesi, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. oyun atölyesi, sizin siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez.

oyun atölyesi, satışa sunulan hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçevede garanti verir.

oyun atölyesi; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, oyun atölyesi kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının oyun atölyesi hizmetiyle ilgili ya da sizin siteyi ve/veya oyun atölyesi hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. oyun atölyesi; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, oyun atölyesi, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların oyun atölyesi'nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve oyun atölyesi'nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, site ve hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz. Bu koşulların tamamı Türk Hukuku’na tabidir.